Giới thiệu

iBNA – Trang thông tin hữu ích dành cho học sinh & sinh viên là dự án trực thuộc Sách và Hành động

iBNA ra đời mang theo một sứ mệnh to lớn của đội ngũ với mong muốn đưa đến cho các bạn trẻ những thông tin bổ ích, lành mạnh và tích cực về du học, học bổng, cơ hội việc làm, tình nguyện học tập và phát triển kĩ năng cho bản thân.

Đội ngũ Admin của iBNA chính là những bạn trẻ nhiệt huyết, muốn cống hiến sức lực để xây dựng một trang thông tin hữu ích cho cộng đồng và cho chính cá nhân các bạn.