The NEXGen hướng tới mục tiêu ươm tầm và đào tạo tài năng trẻ trở thành những nhà lãnh đạo trong ngành năng lượng sạch, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho thị trường đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

The NEXGen 2023 – Chương Tình Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ Trong Lĩnh Vực Đổi Mới Sáng Tạo, Năng Lượng Sạch & Phát Triển Bền Vững (Miễn Phí Tham Dự, Cơ Hội Thực Tập Tại Các Công Ty Về Năng Lượng)

The NEXGen hướng tới mục tiêu ươm tầm và đào tạo tài năng trẻ trở thành những nhà lãnh đạo trong ngành năng lượng sạch, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho thị trường đổi mới sáng tạo...

Cuộc Thi Gần Đây

CUỘC SỐNG